Tanı ve Tedavi

taş hastalığı

Taş hastalığı

Tanısı nasıl konulur?

tanı ve tedavi

Yan ağrısı ve diğer taş hastalığı şikayetleriyle bir sağlık merkezine başvuran hastalarda yapılabilecek testler:

Kan Testi: Böbreklerin görevlerini yerine getirip getirmediğini ölçmek için kullanılır.

İdrar Testi: Enfeksiyon var ise tespit etmek için kullanılır.

Görüntüleme Yöntemleri: Taşı tespit etmek amacıyla Ultrason (USG) ve bilgisayarlı tomografi (BT) kullanılabillir.

*. Türk, C., Petřík, A., Sarica, K., Seitz, C., Skolarikos, A., Straub, M., & Knoll, T. (2016). EAU Guidelines onDiagnosis and Conservative Management of Urolithiasis. European Urology, 69(3), 468–474. doi:10.1016/j.eururo.2015.07.040

taş hastalığında

Taş hastalığında

Tedavi seçenekleri nelerdir?

Taş hastalarında bazen taş olduğu yerden hareket ederek kendi kendine düşebillir. Bu düşüşünü kolaylaştırmak için ağrıyı azaltmaya ve taşın geçişisini kolaylaştırmaya yönelik bir takım tedaviler uygulanır. Bazen de bu taşların kendi kendine düşme ihtimali oldukça düşük olabilir. Bu durumda farklı tedavi yöntemleri tercih edilir. Bu tedavi seçenekleri aşağıdaki gibidir:

tutukon

Medikal Tedavi Alternatifleri:
Belli bir boyuta kadar olan taşlarda, ağrı semptomlarının yönetilmesi ve taşın vücuttan atılımı medikal tedavi ile desteklenebilir. Yapılan birçok çalışmadan elde edilen veriler, bitki kökenli aktif etkenlerle üretilen ürünlerin, üriner sistem taş hastalığında alternatif veya tamamlayıcı bir tedavi olarak faydalı olabileceğini ortaya koymaktadır. İlaç veya tedavi destekleri hekim kontrolünde kullanılabilir.

Medikal Tedavi Alternatifleri: Belli bir boyuta kadar olan taşlarda, ağrı semptomlarının yönetilmesi ve taşın vücuttan atılımı medikal tedavi ile desteklenebilir. Yapılan birçok çalışmadan elde edilen veriler, bitki kökenli aktif etkenlerle üretilen ürünlerin, üriner sistem taş hastalığında alternatif veya tamamlayıcı bir tedavi olarak faydalı olabileceğini ortaya koymaktadır. İlaç veya tedavi destekleri hekim kontrolünde kullanılabilir.

tutukon

Ses dalgaları ile böbrek taşının kırılması (SWL):
Güçlü titreşimler oluşturan ses dalgaları ile üriner sistemdeki taşların kırılması işlemidir. Bu işlem, vücut dışarısından gönderilen titreşimlerin üriner sistemde bulunan taşlara çarparak taşların kırılması üzere etki gösterir.

Ses dalgaları ile böbrek taşının kırılması (SWL): Güçlü titreşimler oluşturan ses dalgaları ile üriner sistemdeki taşların kırılması işlemidir. Bu işlem, vücut dışarısından gönderilen titreşimlerin üriner sistemde bulunan taşlara çarparak taşların kırılması üzere etki gösterir.

tutukon

Üreteroskopi (URS):
İdrar yolunun uç kısmından bükülmeyen (rijit-semi rijit) ya da esnek (fleksibl) üretereskop ile girilerek taşın direk çıkarılması ya da çıkarılamayacak kadar büyük ise özel bir lazer ile parçalanması işlemidir.

Üreteroskopi (URS): İdrar yolunun uç kısmından bükülmeyen (rijit-semi rijit) ya da esnek (fleksibl) üretereskop ile girilerek taşın direk çıkarılması ya da çıkarılamayacak kadar büyük ise özel bir lazer ile parçalanması işlemidir.

tutukon

Perkütan Nefrolitotomi (PNL):
Böbreklerdeki taşların direkt girişimsel yöntem ile çıkarılması işlemidir. Sırt bölümünden yaklaşık 1 cm'lik bir kesik açılır, bu kesikten böbreğe yol oluşturulur. Oluşturulan yoldan kameralı aletlerle böbrek içerisine girilir ve taşlar temizlenir.

Perkütan Nefrolitotomi (PNL): Böbreklerdeki taşların direkt girişimsel yöntem ile çıkarılması işlemidir. Sırt bölümünden yaklaşık 1 cm’lik bir kesik açılır, bu kesikten böbreğe yol oluşturulur. Oluşturulan yoldan kameralı aletlerle böbrek içerisine girilir ve taşlar temizlenir.

Medikal Tedavi Alternatifleri: Belli bir boyuta kadar olan taşlarda, ağrı semptomlarının yönetilmesi ve taşın vücuttan atılımı medikal tedavi ile desteklenebilir. Yapılan birçok çalışmadan elde edilen veriler, bitki kökenli aktif etkenlerle üretilen ürünlerin, üriner sistem taş hastalığında alternatif veya tamamlayıcı bir tedavi olarak faydalı olabileceğini ortaya koymaktadır. İlaç veya tedavi destekleri hekim kontrolünde kullanılabilir.

Ses dalgaları ile böbrek taşının kırılması (SWL): Güçlü titreşimler oluşturan ses dalgaları ile üriner sistemdeki taşların kırılması işlemidir. Bu işlem, vücut dışarısından gönderilen titreşimlerin üriner sistemde bulunan taşlara çarparak taşların kırılması üzere etki gösterir.

Üreteroskopi (URS): İdrar yolunun uç kısmından bükülmeyen (rijit-semi rijit) ya da esnek (fleksibl) üretereskop ile girilerek taşın direk çıkarılması ya da çıkarılamayacak kadar büyük ise özel bir lazer ile parçalanması işlemidir.

Perkütan Nefrolitotomi (PNL): Böbreklerdeki taşların direkt girişimsel yöntem ile çıkarılması işlemidir. Sırt bölümünden yaklaşık 1 cm’lik bir kesik açılır, bu kesikten böbreğe yol oluşturulur. Oluşturulan yoldan kameralı aletlerle böbrek içerisine girilir ve taşlar temizlenir.

Türk, C., Petřík, A., Sarica, K., Seitz, C., Skolarikos, A., Straub, M., & Knoll, T. (2016). EAU Guidelines on Diagnosis and Conservative Management of Urolithiasis. European Urology, 69(3), 468–474. doi:10.1016/j.eururo.2015.07.040

neden

Neden

tutukon®

Özel formülü ve multi bileşen sayesinde taş hastalığının her aşamasında kullanılabilen benzersiz bir üründür.

neden tutukon
Litolitik1 (Taş Kırıcı)
Spazmolitik1 (Spazm giderici)
Diüretik2 (İdrar Söktürücü)
Nefroprotektif3 (Böbrek Koruyucu)
Antinosiseptif1 (Ağrı hassasiyetini azaltıcı)
Antioksidan4
Antibakteriyel5
Antiinflamatuvar6
içerik ve kullanım
Litolitik1 (Taş Kırıcı)
Spazmolitik1 (Spazm giderici)
Diüretik2 (İdrar Söktürücü)
Nefroprotektif3 (Böbrek Koruyucu)
Antinosiseptif1 (Ağrı hassasiyetini azaltıcı)
Antioksidan4
Antibakteriyel5
Antiinflamatuvar6

Tutukon®, içeriğindeki 8 farklı aktif etken madde sayesinde multi bileşen madde sayesinde taş hastalığının tedavisi ve tekrarının önlenmesi için gerekli olan litolitik (taş kırıcı), diüretik (idrar söktürücü), analjezik (ağrı kesici), antibakteriyel, antiinflamatuar (iltihap giderici), antioksidan ve nefroprotektif (böbrek koruyucu) faydalar sağlayan, klinik olarak kanıtlanmış bir üründür.

Fitosteroller
Flavanoidler
Terpenler
– Sineol
Polisakkaritler
Potasyum, Kalsiyum Tuzları
ve Doğal Asitler

Bu aktif içerikler aşağıdaki bitkilerden elde edilmektedir: At kuyruğu Ekstresi (Equisetum arvense), Sipergulariya Ekstresi (Spergularia rubra L), Boldo Ekstresi (Peumus boldus), Frenk İnciri Ekstresi (Opuntia ficus-indica. (L) Mill), Dağ çayı Ekstresi (Sideritis angustifolia), Biberiye Ekstresi (Rosmarinus officinalis), Tüylü kaşık otu Ekstresi (Herniaria hirsuta), Oğul otu Ekstresi (Melissa officinalis).

Gottlieb, M., Long, B., & Koyfman, A. (2018). The evaluation and management of urolithiasis in the ED: A review of the literature. The American Journal of Emergency Medicine, 36(4), 699–706. doi:10.1016/j.ajem.2018.01.003

Ne anlama geliyor?
Neden önemli?
Ne anlama geliyor?
Tutukon® ile yapılmış, ürünün etkinliğini gösteren, pre-klinik ve klinik çalışmalar mevcuttur. Tüm çalışma sonuçları, denetim süreçleri sonunda, hekimlerin erişebileceği tarafsız tıbbi yayınlar ve online platformlarda yayınlanmaktadır.
Neden önemli?
Ürüne özel çalışmaların olması, ürünün güvenilirliği ve etkinliği açısından çok önemlidir.
Ne anlama geliyor?
Klinik araştırmaların sonucunda, ürünün güvenilirliği ve yararı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Klinik araştırmalar, çoğunlukla uzman doktorlar veya bilim insanları tarafından yüksek denetim ve etik değerlerle yürütülen bilimsel araştırmalardır.
Neden önemli?
Klinik olarak kanıtlanmış bir ürün, güvenle kullanılabilir.
Ne anlama geliyor?
Bitkisel ilaçların standardizasyonu tüm üretim aşamaları için, kesin niteliksel ve kantitatif değerlerin belirlenmesi sürecidir. Teknik standartlar sabitlenir ve sürekli ölçümlenip dökümante edilerek ilgili sağlık otoritelerince denetlenir.
Neden önemli?
Standardize ürünler kalite sürekliliği olan, belirlenmiş ideal parametrelere uygun üretilen, etkin ve güvenilir ürünlerdir.
Ne anlama geliyor?
Good Manufacturing Practice, yani İyi Üretim Uygulamaları ürünlerin hangi ve nasıl şartlarda üretilmesi gerektiği konusunda üreticilere bilgi veren bir kalite sistemidir. GMP standartlı üretim tesisleri sürekli denetlenir ve kontrol altında tutulur.
Neden önemli?
GMP onaylı tesislerde üretilen ürünler, fayda, güvenilirlik ve kalite açısından yüksek güvence sağlar.